Хмарні технології в освіті

 

Шановні колеги!

21 грудня 2012 року відбувся Всеукраїнський науково-методичний Інтернет-семінар «Хмарні технології в освіті»

До участі в семінарі було прийнято 86 тез доповідей від 127 авторів, серед яких 13 докторів наук (педагогічних – 7, технічних – 5, фізико-математичних – 1) та 58 кандидатів наук (історичних – 1, педагогічних – 25, технічних – 14, фізико-математичних – 13, філософських – 1, хімічних – 4).

Географія учасників охоплює майже всі регіони України. Окрему вдячність хочеться виказати учасникам, що надіслали матеріали з Росії та далекої Австралії.

Географія учасників

 

Серед представлених робіт можна виділити наступні напрями досліджень:

Тенденції розвитку хмарних технологій (О. В. Чорна)

Хмарні засоби навчання математичних дисциплін (Н. М. Кіяновська, Н. В. Рашевська, В. М. Михалевич, О. М. Хошаба, М. В. Чухно, О. О. Доброштан, О. А. Лисенко, О. С. Козлова, М. А. Кислова, С. В. Бас, А. Д. Тевяшев, О. Г. Литвин, Т. Г. Крамаренко, К. І. Словак, Ю. С. Логвиненко)

Хмарні засоби навчання інформатичних дисциплін (О. Д. Трегуб, О. В. Адаменко, Л. Ф. Панченко, Ю. В. Триус, А. М. Стрюк, М. І. Стрюк, В. В. Лазорик, В. М. Чернов, Т. В. Бодненко, О. В. Харченко)

Хмарні засоби навчання фізичної хімії (Д. Г. Наришкін)

Хмарні технології в управлінні навчальним закладом (Ю. П. Москальова, З. С. Сейдаметова, В. А. Темненко, Ю. В. Грицук, М. Ю. Кадемія, В. М. Кобися, В. К. Толстих, О. Ю. Кожемякін, Т. Л. Архіпова, Т. В. Зайцева, О. О. Смагіна)

Хмарні сервіси Google (Н. В. Сороко, М. А. Шиненко, Олександр В. Бабич, Олена В. Бабич, В. М. Франчук, Я. І. Плаксій, Ю. Б. Олевська, В. І. Олевський, Є. Є. Сидоренков, Д. В. Клименко, Л. І. Гладка, В. Г. Гриценко, Т. Г. Крамаренко, С. В. Шокалюк, Л. В. Брескіна)

Програмне забезпечення хмарного середовища (ProxmoxVE – Д. Є. Ванькевич, Г. Г. Злобін; VideoPort – О. С. Бузян, О. М. Трифонова, Coursera –
Н. Є. Мартакова; Ovirt – К. С. Андронова, І. В. Левикін; Ulteo OVD – І. В. Тарасов, Є. В. Модло)

Хмарні сервіси Microsoft (В. П. Козиренко, А. В. Литвин)

Хмарні технології мобільного навчання (В. В. Ткачук)

Хмарні технології у профорієнтаційній роботі (М. І. Садовий, О. М. Трифонова)

Засоби Web 2.0 (Н. П. Франчук, О. І. Теплицький)

Хмарні засоби навчання фізики (І. А. Ткаченко, О. П. Поліщук, І. О. Теплицький, С. О. Семеріков, О. І. Денисенко, В. І. Цоцко, О. В. Мерзлікін)

Соціальні мережі (Г. І. Скороход, В. М. Качан, В. Г. Гриценко, Т. О. Олійник)

Хмарні технології у післядипломній освіті (С. В. Каплун)

Хмарні технології у професійно-технічній освіті (Т. В. Волкова, О. Д. Гуменний)

 

Проходив семінар одночасно у Криворізькому національному університеті (м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 21, ауд. 307), Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ, вул. Максима Берлінського 9а, каб. 205), Черкаському державному технологічному університеті (м. Черкаси, бул. Шевченка, 460, ауд. 510), Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Фрунзе, 21, корпус У-2, ауд. 611) та мережі Інтернет.

Записи семінару та презентації доповідей.

 

Організатори семінару:

Інститут інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України
Черкаський державний технологічний університет
Криворізький національний університет

Організаційний комітет:

Голова – к. пед. н., доц. І. О. Теплицький (Криворізький національний університет)

– від Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України:
д. т. н., проф., дійсний член НАПН України В. Ю. Биков
к. пед. н., доц. Ю. О. Жук
к. пед. н. Ю. Г. Запорожченко
к. т. н., проф. В. М. Кухаренко
к. пед. н. О. М. Соколюк
д. пед. н., проф. О. М. Спірін
к. філос. н., с. н. с. М. П. Шишкіна
к. пед. н., с. н. с. А. В. Яцишин
– від Черкаського державного технологічного університету:
к. пед. н., доц. В. Г. Гриценко
к. пед. н., доц. А. І. Підласий
д. т. н., проф. В. Є. Снитюк
д. т. н., проф. А. А. Тимченко
д. пед. н., проф. Ю. В. Триус
к. т. н., доц. В. Ю. Шадхін
– від Криворізького національного університету:
д. т. н., проф. В. Й. Засельський
к. ф.-м. н., доц. Н. В. Моісеєнко
к. т. н., с. н. с., доц. О. П. Поліщук
к. пед. н. Н. В. Рашевська
д. пед. н., проф. С. О. Семеріков
к. пед. н. К. І. Словак
к. пед. н. А. М. Стрюк
к. і. н., доц. М. І. Стрюк
к. пед. н., доц. С. В. Шокалюк

Контактні телефони:
Теплицький Ілля Олександрович –
(067) 975-90-22 (моб.)


Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2012
Черкаський державний технологічний університет, 2012
ДВНЗ "Криворізький національний університет", 2012