Положення про лабораторію

ПОЛОЖЕННЯ

про спільну науково-дослідну лабораторію
з питань використання хмарних технологій в освіті
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
та Інституту інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України

1. Спільна науково-дослідна лабораторія (далі – лабораторія) створюється і працює у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (КНУ). Тематика досліджень ініціюється працівниками лабораторії та Інституту інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України (ІІТЗН) і після затвердження виконуються у другій половині робочого дня.

2. Основні завдання лабораторії:

– координація науково-дослідних робіт (НДР) з проблем використання хмарних технологій в освіті, що виконуються в ІІТЗН, КНУ, інших ВНЗ України та установах Національної академії педагогічних наук України;

– розроблення, апробація, експериментальне впровадження та експертиза хмарних інформаційно-комунікаційних технологій та засобів навчання;

– безпосереднє виконання НДР відповідно до основних напрямів наукової діяльності та плану виконання НДР у КНУ та ІІТЗН;

– підготовка і видання наукових та науково-методичних праць за результатами науково-дослідної діяльності лабораторії;

– участь в організації та проведенні міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів тощо.

3. Діяльність лабораторії здійснюється на підставі плану роботи, що погоджується директором ІІТЗН та затверджується ректором КНУ.

4. Науково-дослідні роботи в лабораторії виконуються: професорсько-викладацьким складом, студентами та магістрантами КНУ, здобувачами, аспірантами і докторантами КНУ та ІІТЗН відповідно до їхніх індивідуальних планів.

5. Керівництво науковою діяльністю лабораторії здійснюється науковим керівником, що призначається ректором КНУ за погодженням з директором ІІТЗН, з числа провідних учених КНУ.

6. Науковий керівник лабораторії несе відповідальність за науковий і методичний рівень, своєчасність виконання і результативність досліджень, що проводяться.

7. Зміст і обсяг роботи співробітників визначається їхніми індивідуальними планами із урахуванням планів роботи лабораторії та завдань на виконання НДР.

8. Проміжні та заключні результати проведених досліджень обговорюються на засіданнях лабораторії. Звіти наукового керівника про результати виконання НДР обговорюються на Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Системи навчання і освіти в комп’ютерно-орієнтованому середовищі» та заслуховуються на засіданнях вчених рад КНУ й ІІТЗН.

 

Дане Положення складене проректором з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи ДВНЗ «Криворізький національний університет» М. І. Стрюком. Розглянуто і схвалене вченою радою КНУ (прот. №5 від 26 жовтня 2012 р.)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *